Увс аймгийн ҮЭ-ийн холбооноос зохион байгуулж буй цуглаанд оролцож санал бодлоо солилцлоо.

Иргэд НД-ын шимтгэлийн нэмэгдэл хүндээр тусаж буй талаар болон Цахилгаан эрчим хүч , Бензин шатахуун ,тѳсѳл хѳтѳлбѳр тендер,тѳрийн захиргааны болон тѳрийн үйлчигээний байгууллагын удирдах албан тушаалтаны хүнд суртал нэмэгдсэн талаар ихээр ярьж байна. Статистик мэдээгээр Увс аймагт Тѳр,хувийн хэвшилд ажиллаж НД-ын шимтгэл тѳлж буй 32700 хѳдѳлмѳрийн хүн байна .