Онош эмнэлгийнхээ эмч эмнэлгийн ажилчид болон хэвтэн эмчлүүлэгчидтэй уулзлаа.

Онош эмнэлгийнхээ эмч эмнэлгийн ажилчид болон хэвтэн эмчлүүлэгчидтэй уулзлаа. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд #COVID -19 дэгдэлт хэлбэрээр гарах тохиолдолд Онош эмнэлэгтээ 90-100 орыг байршуулж эмнэлгээ бүрэн ашиглуулах боломжтой байна.